iFood_


Minecrafti profiil
Nimeajalugu
Kas “iFood_” on sinu Minecrafti kasutaja? Kinnita see, et vahetada selle välimust!
Skinnid (2)
Pea käsklus (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iFood_"}
Pea käsklus (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iFood_"}