bayhard_


Minecrafti profiil
Nimeajalugu
Kas “bayhard_” on sinu Minecrafti kasutaja? Kinnita see, et vahetada selle välimust!
Skinnid (20)
OptiFine Keep
Pea käsklus (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"bayhard_"}
Pea käsklus (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"bayhard_"}