Ice_Miner321


Minecrafti profiil
Nimeajalugu
Kas “Ice_Miner321” on sinu Minecrafti kasutaja? Kinnita see, et vahetada selle välimust!
Skinnid (30+)
Pea käsklus (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Ice_Miner321"}
Pea käsklus (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Ice_Miner321"}