Hide_Z


Minecrafti profiil
Nimeajalugu
Kas “Hide_Z” on sinu Minecrafti kasutaja? Kinnita see, et vahetada selle välimust!
Skinnid (30+)
Pea käsklus (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Hide_Z"}
Pea käsklus (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Hide_Z"}