Cute_Tight


Minecrafti profiil
Nimeajalugu
Kas “Cute_Tight” on sinu Minecrafti kasutaja? Kinnita see, et vahetada selle välimust!
Skinnid (14)
Pea käsklus (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Cute_Tight"}
Pea käsklus (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Cute_Tight"}